Nieuws

Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

logo_Nieuwkoopzaterdag 19 augustus 2017 11:12 De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein lees verder

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

Euroszaterdag 19 augustus 2017 11:08 We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’? lees verder

Toekomst sporthal De Vlinder

Icoontje standpunten sport_141x141zaterdag 19 augustus 2017 11:04 Inmiddels hebben we het als raad wel gemerkt ‘kom je aan de Vlinder, dan kom je aan Ter Aar’. Ter Aar was in alle staten toen het gerucht ging dat de Vlinder zou sluiten. Een spontane handtekeningactie leverde meer dan 2000 handtekening op. een niet te negeren signaal. Daarom is er een intensief traject opgestart om met de begeleiding door, hoe kan het ook anders, een begeleidingscommissie. lees verder

Koopzondag: helaas volledig opengesteld

koopzondagzaterdag 03 december 2016 13:54 Op donderdag 1 december heeft een meerderheid van de gemeenteraad de winkeltijdenverordening zo aangepast dat er geen beperkingen meer zijn om op zondag de hele dag open te gaan. De SGP-ChristenUnie heeft hier altijd tegen gestreden om twee redenen":
- Principieel (4de gebod)
- openstelling is niet in het belang van alle (kleine) ondernemers lees verder