Nieuws

Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

bijbelmaandag 13 november 2017 10:12 Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben. lees verder

Onderzoek naar trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

bootmaandag 06 november 2017 21:24 In de besluitvormende raad van donderdag 12 oktober hebben we een motie ingediend voor een traileronderzoek bij de Nieuwkoopse Plassen. lees verder

Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

logo_Nieuwkoopzaterdag 19 augustus 2017 11:12 De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein lees verder

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

Euroszaterdag 19 augustus 2017 11:08 We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’? lees verder