Start

De SGP-ChristenUnie kiest voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie.

Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid

en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken.

En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem !

Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

bijbelmaandag 13 november 2017 10:12 Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben. lees verder
Labels

Onderzoek naar trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

bootmaandag 06 november 2017 21:24 In de besluitvormende raad van donderdag 12 oktober hebben we een motie ingediend voor een traileronderzoek bij de Nieuwkoopse Plassen. lees verder
Labels

De ChristenUnie zoekt kandidaat-raadsleden

logo_christenunie1[1]dinsdag 26 september 2017 20:56 lees verder
Labels

Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

logo_Nieuwkoopzaterdag 19 augustus 2017 11:12 De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein lees verder
Labels

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

Euroszaterdag 19 augustus 2017 11:08 We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’? lees verder
Labels