Start

De SGP-ChristenUnie kiest voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie.

Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid

en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken.

En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto:

Geef geloof een stem !

Verkeersveiligheid Kerkweg

verkeersborden .jpgdinsdag 20 oktober 2020 12:37 Naast de Vomar zal eind november een Action gaan openen. De VVD en de SGP CU vrezen dat de combinatie Intratuin-Vomar-Action tot een nog verder verhoogde verkeersdruk zal gaan leiden op de Kerkweg. Met name in de aankomende, drukke, decembermaand wordt grote verkeersoverlast gevreesd. Aanwonenden van de Kerkweg zijn ongerust. lees verder
Labels

Detailhandelsvisie

detailhandel.pngmaandag 05 oktober 2020 11:57 De SGP-ChristenUnie is tevreden met de visie op de detailhandel in Nieuwkoop. De beleidsvisie detailhandel is een actualisatie van het huidige detailhandelsvisie uit 2009. Voor de totstandkoming is een zorgvuldig proces doorlopen met belanghebbenden – inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van winkels, raadsleden en beleidsambtenaren. Tot slot hebben de belanghebbenden de mogelijkheid gekregen tot inspraak op de conceptnota. lees verder
Labels

Minister Schouten omarmt stikstofleaseplan van Nieuwkoopse boeren

schouten.pngmaandag 05 oktober 2020 11:55 De fractie van de  SGP-ChristenUnie heeft met veel belangstelling vernomen dat een groep boeren uit Nieuwkoop en omstreken een plan heeft bedacht om het stikstofprobleem te verminderen. Ze hebben ... lees verder
Labels

Schriftelijk vragen ontwikkelingen Plashuis

Afbeelding van Suzi Wilson via Pixabay.jpgmaandag 05 oktober 2020 11:17 De fracties van VVD Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie Nieuwkoop hebben onlangs schriftelijk vragen gesteld over de ontwikkeling rond het Plashuis in Noordse Dorp. Donderdagochtend 20 augustus heeft de voltallige gemeenteraad een mail ontvangen van het inwonerscollectief Noordse Dorp, waarin men stelt ‘zeer verontrust te zijn’. Het gaat hier om de aanvraag voorgenomen afwijking bestemmingsplan (d.d. 2 juli) en aanvraag omgevingsvergunning bouwen (d.d. 10 augustus), betreffende Noordse Dorpsweg 2 (het Plashuis). lees verder
Labels

Onze mening over het Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid*

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport.gifmaandag 08 juni 2020 20:30 Ons standpunt over gemeentelijke subsidies staat helder verwoord in ons verkiezingsprogramma. Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen dient doelstellingen van publiek belang te ... lees verder
Labels

Eerder nieuws

Links

www.sgp.nl

www.christenunie.nl

www.biblija.net

www.sgpjongeren.nl

www.perspectief.nu

www.nieuwkoop.nl