Start

De SGP-ChristenUnie kiest voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie.

Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid

en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken.

En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto:

Geef geloof een stem !

Onze mening over het Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid*

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport.gifmaandag 08 juni 2020 20:30 Ons standpunt over gemeentelijke subsidies staat helder verwoord in ons verkiezingsprogramma. Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen dient doelstellingen van publiek belang te ... lees verder
Labels

Onze mening over het Raadsvoorstel Budget project Centrumlocatie Nieuwveen*

Hoofduitgangpunten Centrumplan Nieuwveen.jpgmaandag 08 juni 2020 20:30 Inleiding: De gemeente en WSN trekken met het oog op het maatschappelijke – maar ook een ruimtelijke belang hierin samen op, waarbij de gemeente het participatietraject faciliteert met inwoners en... lees verder
Labels

Onze mening over het raadsvoorstel Startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde

herontwikkeling tochtpad noordeinde.pngmaandag 08 juni 2020 20:30 Langs De Dobbe bevindt zich een strook grond binnen de BSD-contour (bestaand stedelijk gebied). Deze strook zal gelijktijdig bij de herontwikkeling van het Tochtpad worden betrokken. De grond is ... lees verder
Labels

Onze mening over het Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland

Energieakkoord.jpgmaandag 08 juni 2020 20:30 Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. En wij ... lees verder
Labels

Een eerste stap naar komst kleine windmolens

windmolen.jpgvrijdag 14 februari 2020 08:56 Donderdag 6 februari is er door de gemeenteraad een motie over kleine windmolens met een ruime meerderheid aangenomen. De indieners van deze motie, waaronder de SGP-ChristenUnie, willen het ... lees verder
Labels

Links

www.sgp.nl

www.christenunie.nl

www.biblija.net

www.sgpjongeren.nl

www.perspectief.nu

www.nieuwkoop.nl