Verkiezingsprogramma 2014-2018

De politiek beslist over u, nu krijgt u de gelegenheid om uw stem uit te brengen. De komende jaren wil de SGP-ChristenUnie zich wederom inspannen voor alle 13 kernen binnen onze gemeente.

Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien.  

De SGP-ChristenUnie wil dat doen vanuit een bepaalde visie. Vanuit de vaste uitgangspunten die de Bijbel ons leert en die door Jezus Christus zelf zijn samengevat in het gebod om God centraal te stellen en de naaste lief te hebben als onszelf. Gebed voor onze gemeente, haar bestuurders en haar inwoners is het krachtigste middel om dit te verwezenlijken. Daarnaast hebben wij uw stem nodig om dit ook in de gemeenteraad handen en voeten te geven.

Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem !

Namens de SGP en de ChristenUnie te Nieuwkoop

Bert den Hertog en Kees Demoed