Agenda

Via onderstaande link kunt de vergaderdata van de gemeenteraad van Nieuwkoop raadplegen.

Vergaderdata gemeenteraad Nieuwkoop

De fractie van de SGP/ChristenUnie vergadert regelmatig in 2020:

Locatie: gemeentehuis Nieuwveen.

Tijdstip: 20.00 uur 

Wilt u een fractievergadering bezoeken, dan graag vooraf melden bij Elias van Belzen op 06-24874323 of via contact@nieuwkoop.christenunie-sgp.nl.