10 redenen om SGP-ChristenUnie te stemmen...

1.  De SGP-ChristenUnie is een samenwerkingsverband van christenen

De SGP-ChristenUnie kiest voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid en schepping.   Dat willen we steeds weer laten zien. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem!

2.  De SGP-ChristenUnie komt op voor de zorgbehoevende

Nieuwkoop krijgt meer zorgtaken. Juist in een tijd waarin stevig bezuinigd moet worden, komen we op voor mensen die het (even) niet zelf redden. Zorg houdt niet op als het geld op is! De gemeente is een vangnet voor wie dat nodig heeft en een springplank voor wie (weer) meer kan.

3.  De SGP-ChristenUnie gaat voor een gezond economisch klimaat.

De SGP-ChristenUnie draagt de agrarische en tuinbouwsector een warm hart toe. Ons mooie gebied leent zich uitstekend voor recreëren in de natuur waar tevens voldoende plaats is voor onze boeren en tuinders. Wij willen een aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren in de kernen en op de diverse bedrijventerreinen.

4.  De SGP-ChristenUnie komt op voor gezinnen

Gezonde gezinnen maken Nieuwkoopse samenleving sterk. Wij willen ouders en hun kinderen de ruimte geven en helpen waar dat nodig is. Speciale aandacht willen wij geven aan die gezinnen die onder druk staan. Juist deze gezinnen mogen rekenen op de ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

5.  De SGP-ChristenUnie gaat voor een eerlijke verhaal

Geen zoete broodjes, maar het eerlijk verhaal. Ook als het gaat om de huidige uitdagende woonbouw-projecten. Ook de nieuwe raad heeft daar de komende tijd een behoorlijke uitdaging.Wij kiezen voor een weloverwogen, financieel verstandige meerjaren aanpak. Voor het creëren vanvoldoende draagvlak vinden we het betrekken van en communiceren naar burgers ontzettend belangrijk.

6. De SGP-ChristenUnie komt op voor degezondheid van onze jongeren

Nu de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol aan jongeren verhoogd is van 16 naar 18 jaar, halen we twee jaar gezondheidswinst als het gaat om de hersenontwikkelingen van jongeren. Tezamen met goede voorlichting en handhaving moet het lukken overmatig alcoholgebruik en dus onherstelbare hersenschade tegen te gaan.

7.  De SGP-ChristenUnie gaat voor zondagsrust

Wij zien de zondag als de door God aangewezen rustdag. Dankzij winkelrust op zondag hebben de kleinere en zelfstandige winkels meer kans om te overleven. Tijd en aandacht voor het gezin, voor kerkgang, vrijwilligerswerk en mantelzorg is het waard verdedigd te worden. Zondagsrust, goed voor iedereen!

8.  De SGP-ChristenUnie wil zorgen voor een veilige samenleving

Overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het bouwen aan een veiliger samenleving. Wij willen dat de wijkagent zichtbaar aanwezig is in de dorpskernen. Schade als gevolg van vandalisme willen wij zoveel mogelijk verhalen op de dader. De verkeersveiligheid rond scholen blijft hierbij onze aandacht houden.

9.  De SGP-ChristenUnie gaat voor een hechte samenleving

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Wij zijn zuinig op mensen met hart voor een ander en die zich actief inzetten voor de samenleving. Samen met gezinnen, scholen, verenigingen, kerken, werkgevers en werknemers en betrokken buurtbewoners vormen ze het cement van de samenleving.

10. De SGP-ChristenUnie gaat voor een financiële gezonde gemeente

Bezuinigen betekent keuzes maken. Voor ons betekent dit eerst kiezen voor de noodzakelijke dingen, dan het nuttige en daarna voor het aangename. We willen de belastingdruk in onze gemeente in de hand te houden.