Kandidatenlijst

Kandidatenlijst

Beste inwoners van Nieuwkoop,

We zijn blij u 18 inwoners van Nieuwkoop te mogen voorstellen, die samen onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vormen! U vindt hun namen en een korte omschrijving van de eerste 8 personen op onze kandidatenlijst.

1. Elias van Belzen

Leeftijd: 38 jaar

Kern: Ter Aar

Twitteraccount: @EliasvanBelzen

Ik ben getrouwd met Franielle Kroon en ben in het rijke bezit van 3 prachtige dochters en een stoere zoon. In mijn dagelijks ben ik manager van een team met pensioenprofessionals die vanuit 5 locaties onze klanten bedienen.Sinds 2007 ben ik raadslid. Tussen 2012 en 2014 werkte in nauw samen met Arie Muilwijk, onze wethouder, het gezicht van de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Graag zet ik mijn kennis en ervaring in voor onze inwoners in de gemeenteraad en daarbuiten met een onderscheidend christelijke geluid. Christelijke politiek begint in je eigen straat. Veiligheid, duurzaamheid, eerlijk handelen en aandacht voor kwetsbare mensen in onze eigen gemeente: dat vindt de SGP-ChristenUnie belangrijk. Daar sta ik voor.

2. Albert van Middelkoop

Leeftijd: 53 jaar

Kern: Woerdense Verlaat

Mijn naam is Albert van Middelkoop uit Woerdense Verlaat. Ik ben 53 jaar, bijna 30 jaar getrouwd met Ria en we hebben 3 kinderen. In de combinatiefunctie als 3d tekenaar en werkplaatscoördinator ben ik werkzaam in de vacuümtechniek. Waarbij ik me buiten de techniek ook bezighoud met opleidingen voor eigen medewerkers en stagiairs als praktijkopleider.

Als vrijwilliger heb ik me door de jaren heen meestal langdurig ingezet als jeugdwerkleider, sportleraar, schoolbestuurder en zat ik in verschillende gebouw beheercommissies.  In de jaren negentig ben ik ook al eerder fractieassistent van de SGP-ChristenUnie geweest.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? In de lokale politiek kan ik mijn talenten en energie inzetten voor de bewoners van mijn eigen woonplaats waarbij het vaak gaat om concreet aansprekende onderwerpen. Daarbij vind ik het belangrijk dat Gods Woord het uitgangspunt is.

3. Arie Muilwijk

Leeftijd: 51 jaar

Kern: Noorden

Mijn naam is Arie Muilwijk. Ik ben 51 jaar, getrouwd met Heleen en samen hebben we 6 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik heb ongeveer 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt en de laatste 10 jaren mag ik les geven in het Middelbaar beroeps onderwijs. Omgaan met mensen en met name jongeren heeft mijn passie. Ook de politiek is mij niet vreemd ik ben  ruim 12 jaar raadslid geweest voor de SGP/ChristenUnie en ook als wethouder heb ik me in mogen zetten voor de inwoners van Nieuwkoop. Bijzonder was dat om dat te mogen doen.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Omdat ik geloof dat een innerlijke liefde tot God en de medemens vrede en vreugde geeft is dat uitgangspunt van mijn handelen. Ik voel me daarbij het meest verbonden bij die partijen die vanuit De Bijbel dit proberen vorm te geven en daarom sta ik op de lijst voor de SGP/ChristenUnie.

 

4. Bert Bartels  

Leeftijd: 71 jaar

Kern: Zevenhoven

Ik ben Bert Bartels en woon sinds 1973 in Zevenhoven. Getrouwd met Berna en samen hebben wij 2 zoons, beide getrouwd, en 4 kleinkinderen.

Sinds 2004 ben ik met pensioen. Vóór die tijd ben ik 31 jaar werkzaam geweest in verschillende financieel administratieve, planning en controle functies in het bedrijfsleven. En daarna nog ruim 10 jaar in overheidsdienst in gelijksoortige functies. Momenteel ben ik nog zeer actief als vrijwilliger van mijn kerkelijke gemeente, en als bezoekvrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? De Bijbel is een prachtig, vertrouwen wekkend en beloftevol boek en daar houd ik mij zeker de laatste decennia stevig aan vast. Zelf ben ik lid van de ChristenUnie. De Bijbelse principes worden in onze samenleving het best verwoord en in praktijk gebracht door deze partijen. Daar wil ik deel aan hebben en indien nodig wil ik daar deel van uitmaken.

5. Bert den Hertog

Leeftijd: 62 jaar

Kern: Nieuwkoop

Na mijn trouwen in 1987 ben ik in Nieuwkoop komen wonen, waar we zeven kinderen hebben gekregen waarvan er nog zes thuis wonen. Ik ben werkzaam in de agrarische sector waar ik op bedrijven tijdelijk de taak van de eigenaar overneem bij ziekte, overlijden, vakantie en arbeidspieken.

Als kerkenraadslid van de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk ben ik betrokken bij de oprichting en de huidige besturing van het plaatselijke noodfonds Omzien Naar Elkaar.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Al verschillende jaren ben ik lid van de SGP, omdat het een degelijke, Christelijke partij is, die normen en waarden hoog  in het vaandel hebben staan. Daarnaast komt deze partij op voor het gezin en zet zich in voor de gehele samenleving.

6. Marja Bijvank

Leeftijd: 70 jaar

Kern: Ter Aar/Alphen aan den Rijn

Ik ben Marja Bijvank en ben getrouwd met Gerrit. We hebben 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Sinds kort wonen we in Alphen a/d Rijn maar we hebben 30 jaar in Ter Aar gewoond.

Ik ben in de thuiszorg werkzaam geweest, en altijd veel vrijwilligers werk gedaan. Ik ben ouderling in de Gereformeerde Kerk te Ter Aar en momenteel alweer 12 jaar de koffieochtenden in de Aarkant bij de Gereformeerde Kerk. En met een leuke groep mensen (Wat de pot schaft) de eerste vrijdag van de maand.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Ik ben lid van de ChristenUnie, nu al ongeveer 12 jaar, omdat de Bijbel het boek is waar uit ik wil leven.

7. Albert Bloed

Leeftijd: 21 jaar

Kern: Zevenhoven

Ik ben Albert Bloed en kom uit het dorp Zevenhoven. Ik ben 21 jaar. In het dagelijks leven ben ik hovenier. Sinds enige tijd ben ik ook fractieassistent bij de SGP/ChristenUnie. Dit is een mooie en leerzame taak om te mogen doen. 

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Ik heb voor de SGP gekozen omdat ik het belangrijk vind dat het christelijk geluid is te horen in de politiek. 

8. André van Aarle 

Leeftijd: 55 jaar

Kern: Langeraar

Mijn naam is André van Aarle. Ik ben 55 jaar en rk pastor in de parochiefederatie HH Clara en Franciscus.

Waarom staat u op de lijst van deze partij? Ik ben bewust lid geworden van de ChristenUnie omdat deze partij op een positieve manier de evangelische waarden durft te vertalen in de politiek. De lijstverbinding met de SGP in veel gemeenten juich ik toe. Christenen mogen zo elkaar vinden en geloof een principiële stem geven. Van harte ben ik lijstduwer geworden en hoop dat wij met één of meer zetels in de gemeenteraad komen.

 

9.     Pank van Wijngaarden  uit  de kern Nieuwkoop

10.   Leen Angenent uit de kern Nieuwkoop

11.   Gert-Jan Kroneman uit de kern Papenveer

12.   Wim van Wijngaarden uit de kern Nieuwkoop

13.   Pieter Langelaar uit de kern Nieuwveen

14.   Peter Drooger uit de kern Ter Aar  

15.   Klaas Jan Kroon uit de kern Nieuwkoop

16.   Rick Bos uit de kern Nieuwkoop

17.   Frans Kroon uit de kern ter Aar  

18.   Jan-Willem de Groot  uit de kern Nieuwkoop