Onze mening over het raadsvoorstel Startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde

herontwikkeling tochtpad noordeinde.pngmaandag 08 juni 2020 20:30

Langs De Dobbe bevindt zich een strook grond binnen de BSD-contour (bestaand stedelijk gebied). Deze strook zal gelijktijdig bij de herontwikkeling van het Tochtpad worden betrokken. De grond is eigendom van de gemeente Nieuwkoop.
Voor de invulling van de locatie De Dobbe wordt gedacht aan ca. 8 levensloopbestendige woningen voor ouderen in de sociale huur, eventueel aangevuld met ca. 16 studio’s voor jongeren.
Dit plan is het kiezen tussen twee kwaden. Of de boordnodige woningbouw om onze inwoners te kunnen huisvesten of behoud van een dierbaar stuk groen en uitzicht. 

  • We weten dat de dorpsraad voorstander is.
  • Een aanzienlijk deel van de inwoners op dit moment nog niet
  • We hebben het hier over een startnotitie en niet een definitief eindvoorstel.

We kunnen instemmen met de toezegging van de wethouder dat hij meer dan voldoende aandacht geeft aan het informeren, betrekken en participeren van de inwoners van Noordeinde (herkansing).

Je kan bij dit raadsvoorstel niet spreken over een goed begin, is het halve werk. Maar ook hier geldt dat dit niet betekent dat het plan straks niet door een meerderheid van de inwoners van Noordeinde gedragen wordt.

Labels

« Terug